p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

Dodijeljena Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Razvojna agencija Objavljeno 11 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

09. prosinca 2016. godine, u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova koju je organizirala i provela Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Jedanaestero polaznika: Anita Fiket, Mirko Bartol, Ana Turk, Nevena Barišić, Jelena Kresaj, Hrvoje Lovrak, Nikolina Abramović, Stjepan Zdenko Brezarić, Kristina Hajak, Josipa Brezarić i Tomislav Blažinović pohađalo je i uspješno završilo seminar u okviru Ljetne škole EU fondova od 08.08.2016. do 07.09.2016. u trajanju od 40 sati. Seminar je bio namijenjen prije svega predstavnicima udruga s područja grada Vrbovca, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U okviru seminara razrađivane su konkretne projektne ideje s ciljem njihovog apliciranja na konkretne natječaje. Nastavne cjeline koje su obrađene tijekom seminara su sljedeće: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, Pristup logičke matrice projekta, Priprema projektne aplikacije, Izrada proračuna projekta, Osnovne uspješne provedbe projekata, te vježbe i izrada seminarskog rada.

 

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693