p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata

Kategorija: Natječaji Objavljeno 11 Travanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/CA VODITELJA PROJEKATA


Radno mjesto


 VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.4.2017.


 18.4.2017.


 DaPosloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Engleski jezik


Potrebno napredno poznavanje informatike 
  • access
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

 Kategorija B


 1 godinu


 Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15. i  suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Vrbovca s 11. sjednice održane 10. travnja 2017. godine, ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca raspisuje 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na

radno mjesto – pomoćnik/ca voditelja projekata  

I Stručni i drugi uvjeti:   - magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS - najmanje 1 godina radnog iskustva - minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima  - znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik  - izvrsno poznavanje rada na računalu - ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom  Opis poslova uključuje:   Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca. 

II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.05.2017. do 30.11.2017. godine zbog povećanog obima posla. 

III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:   - životopis  - presliku diplome  - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  

V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu usmenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu usmenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije Grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja usmenog testiranja.

VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika/cu voditelja projekata – ne otvaraj“.   

VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.

IX Razvojna agencija Grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. 

X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  Poslodavac


 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


 pismena zamolba: Križevačka 4, 10340 Vrbovec

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693