p1g2mr4nhf157bbtu1l11a8e1f8j4
p1g2mr50tt1rtc1v3t1hjq4jt1ejm6
p1g2mr58jc118niij6nm8feakd7
p1g2mr5ldv9031rj6j21eql5ph8

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Kategorija: Natječaji Objavljeno 31 Listopad 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

RAVNATELJ/ICA RAZVOJNE AGENCIJE GRADA VRBOVCA

 

Radno mjesto


Broj: 1538468


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 31.10.2017


Natječaj vrijedi do: 15.11.2017


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 5 godina


Ostale informacije:

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na 16. sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine donosi
O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca – 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine
I Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik
- ima najmanje 5 godina radnog iskustva
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
- ima organizacijske sposobnosti.
Opis poslova uključuje:
- organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca
- predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca
- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca
- zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama
- odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.
II Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natjrčaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom:"prijava na natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj".
Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije Grada Vrbovca, web stranici Grada Vrbovca, Radio Vrbovcu, oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ispostava Vrbovec.
O izboru kandidati se obaviještavaju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


 

Poslodavac


Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 

Linkovi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Trg Petra Zrinskog 9

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693