O nama

O agenciji

Razvojna agencija Grada Vrbovca sa sjedištem u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9, osnovana je od strane Grada Vrbovca kao ustanova i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22.09.2014. godine pod MBS: 080932221. Osnivački akt je Odluka o osnivanju Razvojne agencije Grada Vrbovca od 15.5.2014. godine, koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici (Klasa: 021-06/14-01/07, Urbroj: 238/32- 01/01-14-1). Agencija djeluje sa svrhom gospodarskog razvitka i stvaranja poduzetničke klime, promoviranja gradskih potencijala u cilju daljnjeg rasta i razvitka

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Javna savjetovanja

Javna savjetovanja

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Natječaji

Natječaji

Javna nabava

Javna nabava

Dokumenti i pravilnici

Dokumenti i pravilnici

Odluke

Odluke

Izvješća i programi rada

Izvješća i programi rada