Preskoči do glavnog sadržaja

Izvješće o usvajanju i predstavljanju Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca

Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca za razdoblje 2023. – 2033.

Grad Vrbovec izradio je Strategiju zelene urbane obnove s ciljem razvoja zelene infrastrukture, integracije rješenja temeljenih na prirodi, unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na rizike te kao podršku općem održivom razvoju.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrade Strategije sklopljen je 2. svibnja 2023. godine, između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vrbovca. Projekt je usklađen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini, vrijedan je 32.848,89 eura, a sufinancirala ga je Europska unija iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU, kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 32.185,28 eura. Razdoblje provedbe projekta započelo je 5. listopada 2022. godine i traje do 31. listopada 2023. godine.

Grad Vrbovec je u suradnji s tvrtkom Dvokut-ECRO izradio Strategiju u skladu s propisanim smjernicama. Strategija je izrađena za razdoblje od 2023. do 2033. godine, a dokumentom je obuhvaćeno cijelo područje jedinice lokalne samouprave. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, na sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca, održanoj 27. rujna 2023. godine donesena je Odluka o usvajanju Strategije. Istog je dana održana završna konferencija projekta u vrbovečkoj Gradskoj vijećnici na kojoj je predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca.

Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (ZI), integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (KG), ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju.

Strategija definira četiri strateška cilja:

  1. Unaprjeđenje zelene infrastrukture i jačanje otpornosti na klimatske promjene
  2. Očuvanje i povećanje prirodnosti i biološke raznolikosti
  3. Kružno gospodarenje prostorom i zgradama
  4. Implementacija, praćenje i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Vrbovca.

Aktivnosti i projekti u sklopu Strategije obuhvaćeni su unutar ova četiri cilja. Unutar Strateškog cilja 1, poseban fokus je na obnovi, izgradnji i opremanju parkovnih površina i dječjih igrališta, kao i ozelenjavanju prometnih koridora i ribolovne zone na području ŠRD Amur u Vrbovcu. U sklopu tog cilja planirana je i izgradnja kružne biciklističke staze te uređenje šetnice uz urbani dio Dulepskog potoka, zelena parkirališta, pilot projekt zelenog parkirališta centar. Osim toga, prioritet je revitalizacija parka kod povijesne jezgre dvorca Patačić. Još jedan zanimljivi projekt je i očuvanje kultiviranog krajobraza Topolovec, a budući da Vrbovec ima specifičnost bunara, to je prepoznato kao budući dio zelene infrastrukture, ali i kulturnog naslijeđa. Strateški cilj 2 usmjeren je na povećanje i očuvanje biološke raznolikosti unutar urbane jezgre Vrbovca na korist prirode i ljudi. Strateški cilj 3 obuhvaća, između ostalog, značajan projekt rekonstrukcije vodotornja na Trgu Petra Zrinskog. Osim toga, energetska obnova zgrada i sportskih objekata te obnova i prenamjena neiskorištenih prostora, predstavljaju ključne aktivnosti unutar ovog cilja. Za Strateški cilj 4 naglasak je stavljen na integraciju ZI i KG u plansku i stratešku dokumentaciju na razini Grada Vrbovca. Ovaj cilj također uključuje edukaciju šire javnosti o važnosti zelene infrastrukture i klimatskih promjena, kao i uspostavu digitalnih baza podataka koje će biti dostupne svim građanima.

Grad Vrbovec ovom je Strategijom stvorio osnovu za dugoročan razvoj koji uvažava prirodu i čovjeka, podlogu za integraciju u prostorno-plansku dokumentaciju u skladu s razvojnim potrebama i podlogu za neposrednu provedbu projekata koji proizlaze iz same Strategije.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”
Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.