Zakoni i propisi

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)

Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679